เกี่ยวกับ

ข้าพเจ้าสร้างเว็บไซต์ www.mypurpose-inlife.com ขึ้นมาเพื่อ เขียนเรื่องราวในการค้นหาตนเองและไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตให้สำเร็จ

โดยการนำเอาวิธีต่างๆ จากหลากหลายที่ หลายแหล่งข้อมูล หวังว่าอาจจะเป็นแนวทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาตนเองและเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองในชีวิต