EP.00 แบบทดสอบ การค้นหาตนเอง

เหตุผลในการทำแบบทดสอบนี้ ผู้เขียนต้องการค้นหาตนเองว่าเหมาะกับอาชีพอะไร และแท้ที่จริงแล้ว เราเป็นคนแบบไหนกันแน่ บ้างครั้งมานั่งคุยกับตัวเอง คำถามบางข้อเกี่ยวกับตัวเราเองแท้ๆ เรายังตอบไม่ได้เลยว่าคืออะไร


บางครั้งบางทีก็สับสนและงงอยู่กับตัวเองว่าเราชอบอะไรกันนะ หรือไม่ชอบอะไรกัน เราชอบเพราะคนอื่นชอบ เราชอบเพราะเห็น คนส่วนมากชอบ


เราเป็นคนแบบนี้จริงๆหรา หรือสิ่งแวดล้อมทำให้เราเป็นคนแบบนี้

เราต้องทำอาชีพอะไร เราถึงจะมีความสุข แล้วสามารถอยู่กับอาชีพนั้นได้นานนะ

ด้วยเหตุผลมากมายในการที่อยากค้นหาตนเองเลยลองเลือกวิธีทำแบบทดสอบ ที่หลายเว็บไซต์ทำขึ้นมาแล้วเอามาทดสอบทำดู ต้องมาคอยดูว่าเราจะรู้จักตัวเองได้มากขนาดไหนกัน เพราะแบบทดสอบบ้างข้อเราก็อยากตอบหลายๆตัวเลือก แต่บ้างข้อก็ไม่มีตัวเลือกให้ตอบเลย

มาเริ่มทำแบบทดสอบกัน


EP.01 มาลองทำแบบทดสอบค้นหาตนเอง


EP.02 แบบทดสอบ ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ


EP.03 แบบทดสอบ ศาสตร์ความถนัด


EP.04 แบบทดสอบ ด้านบุคคลิกภาพ


EP.05 แบบทดสอบ ความพร้อมทางอาชีพ


EP.06 แบบทดสอบ คุณเหมาะกับสายอาชีพไหน


EP.07 แบบทดสอบ ลักษณ์ทั้ง 9 ใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนลองมาทำแบบทดสอบกัน

สรุปการทำแบบทดสอบ อาชีพที่ได้จากแบบทดสอบ

EP.01 นักบิน นักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทำหุ่นจำลอง (เครื่องจักรกล) วิศวกรควบคุมระบบ ต่างๆ วิศวกร ผู้ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้ทอสอบกระแสไฟฟ้า ครู นักดนตรี นักแสดง นักหนังสือพิมพ์ นักแปล นักจิตบำบัด นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

EP.02 เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ทนายความ ผู้จัดการโรงแรม นักการเมือง ครูใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

EP.03 จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม

EP.04 หมอ นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์

EP.05 แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักทดลอง นักวิจัย นักเคมี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ นักเขียน นักวิชาการ นักโบราณคดี ทหาร ตำรวจ วิศวกร รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์วิทยา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ดาราศาสตร์ เสมียน ผู้ผลิตงานพาณิชย์ศิลป์

EP.06 งานด้านการศึกษา งานด้านท่องเที่ยว โฆษณาประชาสัมพันธ์ นักประวัติศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ตำรวจ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติและทัณฑ์บน ผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์

EP.07 นักบิน ช่างภาพ นักสังคมสงเคราะห์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น